Prosimy o prowadzenie wymiany elektronicznej dokumentów z ZUS
z wykorzystaniem stron o następujących adresach:

Powyższe adresy są równorzędne i obojętne jest, który z nich zostanie wykorzystany do wysłania dokumentów. W celu usprawnienia transmisji sugerujemy wybranie serwera znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania.